Syntaxis

Het voegwoord и (en) verbindt gelijkwaardige zinnen, zinsdelen en woorden. И is een zogeheten nevenschikkend voegwoord. De woorden а (en, maar) en но (maar, evenwel) zijn tegenstellende (adversatieve) voegwoorden.

De voegwoorden и, а en но

Het voegwoord и (en) verbindt gelijkwaardige zinnen, zinsdelen en woorden. И is een zogeheten nevenschikkend voegwoord. De woorden а (en, maar) en но (maar, evenwel) zijn tegenstellende (adversatieve) voegwoorden.

Lees verder →
jul, 10
Het voegwoord чтóбы wordt gebruikt na een hoofdzin waarin een wens, raad, noodzaak of bevel wordt uitgedrukt. Чтóбы leidt de bijzin in en het navolgend werkwoordelijk deel van het gezegde staat altijd in de verleden tijd.

Het voegwoord чтобы

Het voegwoord чтóбы wordt gebruikt na een hoofdzin waarin een wens, raad, noodzaak of bevel wordt uitgedrukt. Чтóбы leidt de bijzin in en het navolgend werkwoordelijk deel van het gezegde staat altijd in de verleden tijd.

Lees verder →
jul, 08
Onpersoonlijke zinnen zijn zinnen met alleen een gezegde. Het zijn frases waarin geen onderwerp kan voorkomen en waarin ook geen onderwerp bedoeld is.

Inleiding onpersoonlijke zinnen

Onpersoonlijke zinnen zijn zinnen met alleen een gezegde. Het zijn frases waarin geen onderwerp kan voorkomen en waarin ook geen onderwerp bedoeld is.

Lees verder →
apr, 24
De vorm есть wordt gebruikt in zinnen waarin gevraagd wordt naar het bestaan of de aanwezigheid van iets of iemand. Есть wordt in een dergelijke zin gebruikt om het bestaan of de aanwezigheid te benadrukken.

Het werkwoord быть: zinnen met есть of zonder есть

De vorm есть wordt gebruikt in zinnen waarin gevraagd wordt naar het bestaan of de aanwezigheid van iets of iemand. Есть wordt in een dergelijke zin gebruikt om het bestaan of de aanwezigheid te benadrukken.

Lees verder →
apr, 11
Russische zinnen waarin het bezit of de aanwezigheid van iets of iemand wordt benoemd of ontkend hebben een specifieke structuur. De woorden есть en нет spelen hierbij een belangrijke rol.

Hebben – niet hebben / niet zijn

Russische zinnen waarin het bezit of de aanwezigheid van iets of iemand wordt benoemd of ontkend hebben een specifieke structuur. De woorden есть en нет spelen hierbij een belangrijke rol.

Lees verder →
apr, 07

Navigatie

Klik op volgende/vorige voor meer berichten in deze categorie.