Inleiding onpersoonlijke zinnen

Onpersoonlijke zinnen zijn zinnen met alleen een gezegde. Het zijn frases waarin geen onderwerp kan voorkomen en waarin ook geen onderwerp bedoeld is.

Je kunt in het Russisch zeggen:

 • На ýлыце жáркo. – Het is heet buiten. (Letterlijk: Op straat heet.)

In deze Russische zin ontbreekt het onderwerp. In de Nederlandse vertaling is het onderwerp het.

Bovenstaande constructie wordt in het Russisch ook gebruikt waar in de Nederlandse zin de persoon onderwerp is. In het Russisch staat de persoon dan in de 3e naamval. Bijvoorbeeld:

 • Мне скýчно. – Ik verveel me. (Letterlijk: Voor/aan mij saai.)
 • Мне хóлодно. – Ik heb het koud.

Ook in zinnen met daarin de werkwoorden voor mogen, kunnen/niet mogen, niet kunnen en moeten, hoeven/niet moeten, niet hoeven staat de persoon die in de Nederlandse zin onderwerp is in de derde naamval.

 мóжно  нельзя́  нáдо  не нáдо
 mogen, kunnen  niet mogen, kunnen  moeten, hoeven  niet moeten, hoeven
 • Мне нáдо позвони́ть в Москвý. – Ik moet naar Moskou bellen.

Onbepaald onpersoonlijk

In onbepaald persoonlijke zinnen wordt de handeling toegeschreven aan één of meer personen in het algemeen. In deze zinnen staat het gezegde in de 3e persoon meervoud van de tegenwoordige tijd of het meervoud van de verleden tijd. In het Nederlands wordt voor deze constructie vaak gebruik gemaakt van persoonlijke actieve zinnen met men of ze als onderwerp, of van passieve zinnen.

 • Говоря́т, что их дáча óчень краси́вая. – Men zegt (ze zeggen) dat hun buitenhuis erg mooi is.
 • По телеви́зору сказáли, что бýдет óчень хóлодно. – Op de televisie hebben ze gezegd, dat het heel koud wordt.
 • В садý пéли. – Er werd gezongen in de tuin.

In het vervolg..

Dit blogbericht behelst slechts een fractie van wat er te zeggen valt over onpersoonlijke zinnen in het Russisch. Het bericht heeft dan ook nog wat aanpassing nodig en moet worden gezien als een (korte) inleiding. In de categorie Syntaxis op dit weblog zal het onderwerp langzamerhand worden aangevuld met andere berichten.

2 Comments

 1. ton smit
  9 april 2018

  geeft u ook seintjes als uw blog is aangevuld??

  • Harmen Dijkhuizen
   25 mei 2018

   Je kunt me volgen op Twitter: @rusgrammatica. Overigens ligt het blog voorlopig even stil.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 24 apr 2013, en is gearchiveerd onder Syntaxis.

Tags

, , ,