Werkwoorden op -ся (overgankelijk/onovergankelijk)

Bij sommige werkwoorden staat achter de infinitiefvorm het achtervoegsel -ся. We noemen deze werkwoorden reflexief. Het achtervoegsel -ся heeft een woordvormende functie en verleent aan het basiswerkwoord een aantal verschillende betekenissen, globaal zijn dit wederkerend, wederkerig en passief.

Het achtervoegsel -ся volgt altijd aan het eind van de werkwoordvorm en heeft twee verschijningsvormen: -ся (na medeklinkers) en -сь (na klinkers).

Infinitief         учи́ться    spreek uit [ца]

я                        учý|сь
ты                     ýчишь|ся

он, онá            ýчит|ся    spreek uit [ца]
мы                     ýчим|ся
вы                      ýчите|сь
они                    ýчат|ся    spreek uit [ца]

я, ты, он         учи́л|ся
я, ты, онá       учи́ла|сь
мы, вы, они   учи́ли|сь

Overgankelijk / onovergankelijk

В вóсемь часóв мы начинáем рабóту. – Om 8 uur beginnen wij met het werk.
Рабóта начинáется в вóсемь часóв. – Het werk begint om 8 uur.

Капитáн начинáет игрý. – De aanvoerder begint de wedstrijd.
Игрá начинáется. – De wedstrijd begint.

Werkwoorden op -ся zijn onovergankelijk: zij dragen nooit een lijdend voorwerp bij zich.

In een volgend blogbericht zal er dieper worden ingegaan op de reflexieve werkwoorden en hun syntactische betekenissen.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 02 aug 2012, en is gearchiveerd onder Werkwoord.

Tags

, , , , , ,