De verbuiging van het zelfstandig naamwoord

Klik op een naamval in de tabel om naar de naamvalspecifieke pagina te gaan.

Mannelijk

 hard  zacht  zacht  op г, к, х  op ш, ж, ч,  щ,  op ц
Enkelvoud
1e naamval  журнáл  рубль  трамвáй  бланк  пляж  мéсяц
2e naamval  журнáла  рубля́  трамвáя  блáнка  пля́жа  мéсяца
3e naamval  журнáлу  рублю́  трамвáю  блáнку  пля́жу  мéсяцу
4e naamval  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2
5e naamval  журнáлом  рублём (1)  трамвáем  блáнком  пля́жем (2)  мéсяцем (2)
6e naamval  журнáлe  рублé  трамвáe  блáнкe  пля́жe  мéсяцe
Meervoud
1e naamval  журнáлы  рубли́  трамвáи  блáнки  пля́жи  мéсяцы
2e naamval  журнáлов  рублéй  трамвáев  блáнков  пля́жей  мéсяцев (3)
3e naamval  журнáлам  рубля́м  трамвáям  блáнкам  пля́жам  мéсяцам
4e naamval  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2
5e naamval  журнáлами  рубля́ми  трамвáями  блáнками  пля́жами  мéсяцами
6e naamval  журнáлах  рубля́х  трамвáях  блáнках  пля́жах  мéсяцах
 • Bij mannelijke woorden die levende wezens aanduiden is de 4e naamval enkelvoud en meervoud gelijk aan de 2e naamval.
 • Bij een aantal mannelijke zelfstandige naamwoorden met een o of e in de laatste lettergreep is er sprake van een zogeheten vluchtige klinker. Deze woorden verliezen de o of e in alle vormen met een uitgang, d.w.z. vanaf de 2e naamval enkelvoud. Bijvoorbeeld: платóк, платкá, платкý etc., вéтер, вéтра, вéтру etc.
 • (1) onbeklemtoond op -ем: учи́телем
 • (2) beklemtoond op -oм: борщóм, продавцóм
 • (3) beklemtoond op -ов: продавцóв

Vrouwelijk

 hard  zacht  zacht op  ия  op ь  op ка, га,  ха,  op ша,  жа,  ча,  ща  op ца
Enkelvoud
1e nv.  газéта  недéля  ли́ния  плóщадь  кни́га  дáча  ýлица
2e nv.  газéты  недéли  ли́нии  плóщади  кни́ги  дáчи  ýлицы
3e nv.  газéтe  недéлe  ли́нии  плóщади  кни́гe  дáчe  ýлицe
4e nv.  газéту  недéлю  ли́нию  плóщадь  кни́гу  дáчу  ýлицу
5e nv.  газéтой  недéлей(1)  ли́нией  плóщадью  кни́гой  дáчей(2)  ýлицей(2)
6e nv.  газéтe  недéлe  ли́нии  плóщади  кни́гe  дáчe  ýлицe
Meervoud
1e nv.  газéты  недéли  ли́нии  плóщади  кни́ги  дáчи  ýлицы
2e nv.  газéт  недéль  ли́ний  площадéй  книг  дач  ýлиц
3e nv.  газéтам  недéлям  ли́ниям  площадя́м  кни́гам  дáчам  ýлицам
4e nv.  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2
5e nv.  газéтами  недéлями  ли́ниями  площадя́ми  кни́гами  дáчами  ýлицами
6e nv.  газéтаx  недéляx  ли́нияx  площадя́x  кни́гаx  дáчаx  ýлицаx
 • Bij vrouwelijke woorden die levende wezens aanduiden is de 4e naamval meervoud gelijk aan de 2e naamval meervoud.
 • Wanneer de stam eindigt op een medeklinkergroep, wordt in de 2e naamval meervoud vaak een klinker -o of -e ingevoegd. Harde medeklinker + -ки in de 1e naamval meervoud: мáрка – мáрки – мáрoк, ruisklank + -ки in de 1e naamval meervoud: дéвушка – дéвушки – дéвушeк.
 • (1) beklemtoond op -ёй: семьёй
 • (2) beklemtoond op -ой: свечóй

Onzijdig

 hard  zacht  zacht op ие  op це ше, ще, че,  цó,чó
Enkelvoud
1e naamval  винó  мóре  здáние  клáдбище
2e naamval  винá  мóря  здáния  клáдбища
3e naamval  винý  мóрю  здáнию  клáдбищу
4e naamval  винó  мóре  здáние  клáдбище
5e naamval  винóм  мóрем  здáнием  клáдбищем (1)
6e naamval  винé  мóре  здáнии  клáдбище
Meervoud
1e naamval  ви́на  моря́  здáния  клáдбища
2e naamval  вин  морéй  здáний  клáдбищ
3e naamval  ви́нам  моря́м  здáниям  клáдбищам
4e naamval  ви́на  моря́  здáния  клáдбища
5e naamval  ви́нами  моря́ми  здáниями  клáдбищами
6e naamval  ви́наx  моря́x  здáнияx  клáдбищаx
 •  Wanneer de stam eindigt op een medeklinkergroep, wordt in de 2e naamval meervoud vaak een klinker -o of -e ingevoegd: окнó – óкон, письмó – пи́сем.
 • (1) beklemtoond op -ом: кольцóм

Het meervoud van het zelfstandig naamwoord

2 Comments

 1. Andre
  16 december 2017

  6e naamval van wijn ( onzijdig) heeft de uitgang – e; maar in tabel – o

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 10 mei 2012, en is gearchiveerd onder Zelfstandig naamwoord.

Tags

, ,