Азбука (2) – de eerste woorden

In Азбука (1) kwamen alle letters uit het Russische cyrillische alfabet voorbij. Hoogste tijd om de eerste woorden te lezen en te beluisteren.

Letters А, Е, К, М, О, С, Т

In bovenstaand audiobestand worden de volgende woorden voorgelezen: Том, мáсса, мáма, такт, секстéт, ТАСС, акт, текст, Омск, Томск, мáска, тост.

Voor de letter е worden de meeste medeklinkers zacht uitgesproken. Dat is goed te horen aan de т in het woord текст, deze wordt min of meer uitgesproken als -tj- in het Nederlandse katje. We zeggen dat de т is gepalataliseerd of verzacht. Hardheid en zachtheid van medeklinkers komen nog uitvoerig aan bod.

Een tweede opmerking na dit eerste rijtje woorden betreft wat wordt genoemd de reductie van onbeklemtoonde klinkers. In het Russisch verliezen klinkers wanneer zij geen klemtoon dragen hun klankkleur, met als gevolg dat bepaalde klanktegenstellingen worden opgeheven. Zo klinkt de eerste е in секстéт niet zoals je zou verwachten. En let ook eens op de o van момéнт en трáктор in het luisterbestand hieronder. Klinkerreductie komt later nog voorbij.

Beklemtoonde klinkers worden in het Russisch lang uitgesproken, zoals is te horen aan de beklemtoonde a in мáсса en мáма. De Russische s is sissend en scherp.

Letters Р, Н, В, У, Х

Je hoort: теáтр, секрéт, Арарáт, март, матрóс, мáрка, нóта, тон, танк, нóрма, момéнт, мáнна, Варвáра, самовáр, Вéра, Éва, вéктор, трáктор, курс, структýра, урá, Сатýрн, вáкуум, сýмма, хáос, харáктер, хор, Херсóн, хромосóма, схéма.

Het Russisch heeft een duidelijke letter r. De tongpunt rolt bij de uitspraak. De в zit qua uitspraak tussen v en w in en bij de articulatie worden de voortanden op de onderlip geplaatst.

Letters Г, Д, Л, П, Ф

агрéссор, грамм, конгрéсс, óрган, ГУМ, грек, дрáма, áдрес, секýнда, дóктор, мéтод, кадр, класс, молéкула, талáнт, туалéт, салáт, словáк, пáпа, грýппа, óпера, трáнспорт, пакт, спортсмéн, факт, кóфе, атмосфéра, рефóрма, парáграф, кафé.

Wanneer de л hard is wordt hij vet uitgesproken: класс, талáнт etc.

Letters Б, И, Ж, З, Й

табáк, балéт, áлгебра, проблéма, баскетбóл, бак, гимнáстика, литератýра, Амéрика, идеáл, Ивáн, журнáл, Жýков, журнали́ст, жандáрм, жест, джем, зóна, зоопáрк, бензи́н, ви́за, партизáн, Толстóй, комбáйн, лейтенáнт, май, волейбóл.

Ook voor de klinker и worden de meeste medeklinkers zacht uitgesproken.

Letters Ц, Э, Ч, Ш, Щ

концéрт, офицéр, процéнт, центр, тáнец, лóцман, аэродрóм, поэ́т, э́рос, эпóха, э́ра, эффéкт, эконóм, чемпиóн, Чикáго, Чéхов, Чайкóвский, чех, матч, галóша, шоколáд, Пýшкин, Сáша, шаблóн, штýрман, Ради́щев, Зóщенко, Щербáтов, борщ.

De ш wordt achter in de mond gevormd en krachtig uitgesproken.

Voor een goede, eerste oefening met de uitspraak van het Russisch is het raadzaam om herhaaldelijk naar bovenstaande opnamen te luisteren en de woorden hardop na te zeggen. Je hoort Raja van den Bercken, docente Russische taal en cultuur aan de Universiteit van Utrecht.

Азбука (3) – klemtoon en medeklinkers

3 Comments

 1. Luna
  22 oktober 2015

  Mag ik je een tip geven voor het alfabet mbt de letter ы Ik zie dat veel mensen hiermee worstelen. Maar je kunt het je heel gemakkelijk maken door het puntje van je tong voor je voorste voor tanden te plaatsen (dus niet je onderste voortanden) en dan proberen de T uit te spreken. Als dat lukt kun je proberen de TI uit te spreken. En dan kom je redelijk in de buurt. Mocht het nog niet zo goed lukken. Neem een hap lucht en plaats weer je tong tegen je boventanden aan. en spreek de TI uit.

  Nog een vraagje? Zijn er uitleg over de naamvallen ik bedoel instrumentalis enzo zegt mij niets. Weet jij een goede site waar dit goed wordt uitgelegd? Ik ben een kei in het uitspreken van talen. Heb mijzelf 9 talen leren spreken. maar grammatica ben ik een dweil 🙂

  • Harmen Dijkhuizen
   26 november 2015

   Hoi Luna,

   Dank je voor de tip! Ik heb de ы inmiddels aardig onder controle, denk ik. Knap dat je zoveel talen spreekt. Ik denk dat wanneer je probeert om in ieder geval de basisgrammatica van een taal te bestuderen, dat ten goede komt van het (correcte) taalgebruik. Voor de Russische grammatica kun je de boeken van de reeks Paspoort voor Rusland eens bekijken. Wil je meteen uitgebreide informatie dan is Praktische grammatica van de Russische taal het juiste boek. Een keer een Nederlandse grammatica lezen is ook aan te raden, daar begint alles eigenlijk mee. Een site weet ik niet, maar Google weet alles! 😉

 2. Stev
  25 augustus 2020

  Super bedankt, het is erg verhelderend om uitleg in het Nederlands te krijgen, ook al ben ik goed in de Engelse taal.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 10 apr 2012, en is gearchiveerd onder Alfabet.

Tags

, , , , , ,