De gebiedende wijs

De gebiedende wijs gebruikt men in het Russisch net als in het Nederlands om een verzoek, raad of bevel te formuleren. De Russische gebiedende wijs heeft een enkelvoudsvorm en een vorm die wordt gebruikt voor zowel het meervoud als voor situaties waarin beleefdheid vereist is.

 infinitief  enkelvoud geb. wijs meervoud/beleefdheid geb. wijs
 сказáть  → скажи́  → скажи́те
 идти́  → иди́  → иди́те
 повтори́ть  → повтори́  → повтори́те
 читáть  → читáй  → читáйте

Vorming

Voor het vormen van de gebiedende wijs moet meestal worden gekeken naar de vorm van de derde persoon meervoud van het betreffende werkwoord. Eindigt de stam op een klinker dan wordt -й(те) toegevoegd. Wanneer de stam eindigt op een medeklinker wordt -и(те) gebruikt.

op -й(те) op -и(те)
рабóтать жить
рабóта|ют (3e pers. mv.) жив|ýт (3е pers. mv.)
рабóтай(те) живи́(те)
дéлать идти́
дéла|ют (3е pers. mv.) ид|ýт (3е pers. mv.)
дéлай(те) иди́(те)

In de gebiedende wijs wordt het accentpatroon van de infinitief gevolgd. Zie uit de voorbeelden hierboven bijvoorbeeld: рабóтaть – рабóтaй(те) en идти́ – иди́(те).

Tot slot twee voorbeeldzinnen:

  • Молодóй человéк, помоги́, пожáлуйста – Jongeman, help me (even) alsjeblieft.
  • Скажи́те, пожáлуйста, как дойти́ до университéта? – Kunt u me zeggen hoe ik de universiteit kan bereiken?

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 20 jul 2012, en is gearchiveerd onder Werkwoord.

Tags

, , ,