De toekomende tijd van het werkwoord

In het vorige blogbericht zagen we dat er bij het gebruik van een werkwoord moet worden gekozen tussen het imperfectieve of perfectieve aspect. Bij het toepassen van de toekomende tijd van het werkwoord moet deze keuze ook worden gemaakt.

Imperfectief.

De toekomende tijd van imperfectieve werkwoorden wordt gevormd door de toekomende tijd van het hulpwerkwoord быть (zijn) + de infinitief van een imperfectief werkwoord.

я бýду писáть ik zal schrijven
ты бýдешь писáть jij zult schrijven
он/онá бýдет писáть hij/zij zal schrijven
мы бýдем писáть wij zullen schrijven
вы бýдете писáть jullie/u zullen/zal schrijven
они бýдут писáть zij zullen schrijven
 • Что мы бýдем дéлать? – Wat zullen we doen?
  – Мы бýдем есть блины́ и слýшать мýзыку.
  We zullen pannenkoeken eten en muziek luisteren.
 • Он чáсто бýдет писáть. – Hij zal vaak schrijven.

De toekomende tijd van imperfectieve werkwoorden komt voor bij herhaling, het benadrukken van duur, verloop (Bijv. hoe ga je de tijd doorbrengen?) en voortduring.

Bij de (herkenning van de) toekomende tijd van imperfectieve werkwoorden spelen signaalwoorden als чáсто (vaak), дóлго (lang) etc. dan ook weer een belangrijke rol.

Perfectief

De toekomende tijd van perfectieve werkwoorden wordt uitgedrukt door de presensvorm van deze werkwoorden

 • Зáвтра мы кýпим (pf) тебé хорóший подáрок. – Morgen zullen wij een mooi cadeau voor jou kopen.
 • Чéрез три недéли мы поéдем (pf) в Итáлию. – Over drie weken zullen wij naar Italië gaan.
 • Я позвоню́ (pf) емý зáвтра. – Ik zal hem morgen bellen.

De toekomende tijd van perfectieve werkwoorden wordt gebruikt wanneer er sprake is van een resultaat of eenmaligheid van de handeling en opeenvolging van handelingen of situaties in de toekomst.

NB In het Nederlands wordt een formele toekomende tijd vrij zelden gebruikt; om naar handelingen in de toekomst te verwijzen wordt eenvoudigweg een tegenwoordige tijd gebruikt. In het Russisch daarentegen moet (als regel) een toekomende tijd worden gebruikt wanneer het gaat om een handeling in de toekomst.

Schema van tijden

Inmiddels zijn alle werkwoordstijden voorbijgekomen en kunnen we een schema van tijden opstellen. De werkwoorden ter voorbeeld zijn получáть/получи́ть – ontvangen.

  IMPERFECTIEF PERFECTIEF
Tegenwoordige tijd он получáет
Toekomende tijd он бýдет получáть он полýчит
Verleden tijd он получáл он получи́л

OEFENBOEK: hoofdstuk 7, oefening 3

2 Comments

 1. Henry Lier
  21 maart 2017

  Hallo,
  Dat oefenboek is dat ergens te koop? Misschien is er ook een leerboek wat er bij hoort.?
  mvg
  Henry Lier

  • Harmen Dijkhuizen
   22 maart 2017

   Hoi Henry,

   Het oefeningenboek maakt deel uit van de serie Paspoort voor Rusland. Deze serie bestaat uit drie tekstboeken en drie werkboeken. Ook zijn er nog wat aanvullende materialen, zoals dus het Oefenboek waarnaar ik steeds verwijs. Je kunt het zeker bestellen bij de Amsterdamse boekhandel en uitgeverij Pegasus, maar bol.com heeft ook alle materialen volgens mij.

   Succes!

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 25 jul 2012, en is gearchiveerd onder Werkwoord.

Tags

, , , , ,