De trappen van vergelijking

Er zijn twee vormen voor de vergrotende trap van het bijvoeglijk naamwoord en twee vormen voor de overtreffende trap.

Vergrotende trap

1. Als bijvoeglijke bepaling (attributief):

de bijwoorden бóлее/мéнее + bijvoeglijk naamwoord

 • Э́то бóлее дорогóй ресторáн. – Dit is een duurder restaurant.
  NB. бóлее en мéнее worden niet verbogen.

2. Als naamwoordelijk deel van het gezegde (predicatief):

stam van het bijvoeglijk naamwoord + -ee

 • Э́тот ресторáн краси́вее. – Dit restaurant is mooier.

Een aantal bijvoeglijke naamwoorden heeft een afwijkende vergrotende trap op , waarbij soms medeklinkerwisseling optreedt. Deze vorm wordt alleen gebruikt bij de vergrotende trap als naamwoordelijk deel van het gezegde. Voorbeelden zijn:

 • большóй – бóльше (groter), далёкий – дáльше (verder), мáленький – мéньше (kleiner), хорóший – лýчше (beter), дорогóй – дорóже (duurder).

Dan, na de vergrotende trap, wordt uitgedrukt door чем (+ 1e nv.):

 • Мой коктéйль дорóже, чем твой. – Mijn cocktail is duurder dan die van jou.

In plaats van чем kan ook een 2e naamval worden gebruikt:

 • Онá умнéе меня́ – Zij is slimmer dan ik.

De mate waarin iets of iemand een andere zaak of persoon overtreft wordt aangegeven door нa + 4e naamval:

 • Он на три го́да ста́рше меня́. – Hij is drie jaar ouder ik.

Overtreffende trap

1. Als bijvoeglijke bepaling:

сáмый (verbuigen als bvnw.) + de lange vorm van het bijvoeglijk naamwoord.

 • Дáйте мне сáмое дорогóе винó. – Geeft u mij de duurste wijn.

2. Als naamwoordelijk deel van het gezegde:

vergrotende trap (stam bvnw. + -ee) + всех of всегó

 • Ивáн сильнéе всех в клáссе. – Ivan is de sterkste van de klas. (letterlijk: sterker dan allen)
 • Э́то лýчше всегóDat is het allerbeste. (letterlijk: beter dan alles)

OEFENBOEK: hoofdstuk 13, oefening 5

De vergrotende trap op -e

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 03 okt 2012, en is gearchiveerd onder Bijvoeglijk naamwoord.

Tags

, , ,