De verbuiging van hoofdtelwoorden op -ь

De telwoorden пять (vijf) tot en met двадцать (twintig) en тридцать (dertig) worden verbogen als vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op het zachte teken, -ь.

 naamval
 nom.  пять  вóсемь  оди́ннадцать  двáдцать
 gen.  пяти́́  восьми́  оди́ннадцати  двадцати́
 dat.  пяти́́  восьми́  оди́ннадцати  двадцати́
 acc.  пять  вóсемь  оди́ннадцать  двáдцать
 instr.  пятью́  восемью́  оди́ннадцатью  двадцатью́
 loc.  пяти́́  восьми́  оди́ннадцати  двадцати́
 (vert.)  vijf  acht  elf  twintig
  • De telwoorden пять, шесть (zes), семь (zeven), вóсемь (acht), дéвять (negen), дéсять (tien), двáдцать en три́́дцать krijgen in de verbuiging eindaccent.
  • De telwoorden оди́ннадцать, двенáдцать (twaalf), тринáдцать (dertien) enz. tot en met девятнáдцать (negentien) hebben in de verbuiging een ongewijzigd accent.
  • Het hoofdtelwoord вóсемь verliest bij de verbuiging de vluchtige klinker e, maar niet in de vijfde naamval.
  • Bijvoorbeeld: Магази́́н откры́т c шести́́ часóв утрá до восьми́́ часóв вéчера.
    De winkel is geopend van zes uur ’s morgens tot acht uur ’s avonds.

5 t/m 10, 20 en 30 – eindaccent | 11 t/m 19 – vast accent | 8 – vluchtige klinker.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 29 jan 2015, en is gearchiveerd onder Woord en getal.

Tags

, , , ,