De voegwoorden и, а en но

Het voegwoord и (en) verbindt gelijkwaardige zinnen, zinsdelen en woorden. И is een zogeheten nevenschikkend voegwoord. Bij het gebruik van и worden zaken, gebeurtenissen of verschijnselen genoemd die tegelijkertijd plaatsvinden of elkaar direct opvolgen:

 • Со́лнце зашло́, и нáчало смерка́ться. – De zon was onder en het begon donker te worden.
 • Он сиди́т в кре́сле и ку́рит тру́бку. – Hij zit in zijn leunstoel en rookt een pijp.
 • Де́душка — стро́гий и серьёзный челове́к. – Opa is een streng en serieus mens.

NB Er staat geen komma tussen twee nevenschikkende zinnen als ze een gemeenschappelijk zinsdeel bevatten.

In andere gevallen kan и ook of zelfs betekenen:

 • И он забы́л мой день рожде́ния. – Ook had hij mijn verjaardag vergeten.
 • Она́ и спаси́бо не сказ́ала. – Ze zei zelfs geen dank je wel.

а en но

De tegenstellende (adversatieve) voegwoorden а (enmaar) en но (maarevenwel) zetten verschillende zaken, gebeurtenissen of verschijnselen naast of tegenover elkaar. Het voegwoord a kan twee zinsdelen zowel naast als tegenover elkaar plaatsen:

 • Она́ убира́ет ко́манту, а он гото́вит обе́д. – Zij ruimt de kamer op en hij kookt.
 • Она́ не журнали́стка, а врач. – Zij is geen journaliste, maar arts.

Met name in vraagzinnen introduceert a een nieuwe wending in een gesprek of een nieuwe focus in een situatie:

 • У него́ закры́тое се́рдце. – Hij heeft een gesloten hart.
  – А у меня́ то́же закры́тое се́рдце? – Heb ik dan ook een gesloten hart?

Het voegwoord но geeft aan dat wat volgt anders is dan je op grond van het voorgaande zou verwachten:

 • Идёт дождь, но я всё равно́ вы́шел гуля́ть. – Het regent, maar ik ben toch gaan wandelen.
 • Она́ мно́го занима́ется, но получа́ет плохи́е оце́нки. – Zij doet erg haar best, maar haalt slechte cijfers.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 10 jul 2015, en is gearchiveerd onder Syntaxis.

Tags

, , ,