Genitief – de tweede naamval

Het zelfstandig naamwoord in de tweede naamval wordt volgens onderstaand schema verbogen. Klik hier voor het volledige paradigma.

  mannelijk vrouwelijk onzijdig  
hard zacht hard zacht hard zacht
Enkelvoud
uitgang
voorbeeld журнáла рубля́ газéты недéли винá мóря

Het gebruik van de tweede naamval is divers.

 • Bepaalde voorzetsels regeren de tweede naamval. Voorbeelden zijn: до – tot, напрóтив – tegenover, óколо – bij, in de buurt van, у – bij, без – zonder, из – uit, с – van, от – van (bij personen). Bijvoorbeeld: до светфóра – tot (aan) het stoplicht, у стáнции – bij het metrostation, без пересáдки – zonder overstappen.
 • De tweede naamval volgt na bepaalde werkwoorden, zoals ждать in de betekenis van wachten op íets en niet op íemand.
  Я жду трамвáя (2e nv.) – Ik wacht op de tram.
  Я жду тётю (4e nv.) – Ik wacht op tante.
 • Het lijdend voorwerp van een ontkennende zin staat meestal in de tweede naamval (i.p.v. de vierde nv.).
  Я не купи́л хлéба. – Ik heb geen brood gekocht.
 • De tweede naamval wordt gebruikt in bijvoeglijke bepalingen, zoals мýзыка Шостакóвича – de muziek van Sjostakovitsj, буты́лка винá – een fles wijn.
 • Na woorden van hoeveelheid volgt de tweede naamval, zoals мáло – weinig en мнóго – veel, na de telwoorden два, две – 2, три – 3 en четы́ре – 4 of telwoorden die op 2, 3, of 4 eindigen volgt de tweede naamval (enkelvoud). мáло сáхара – weinig suiker, двáдцать два буты́лки – 22 flessen.
 • De tweede naamval kan worden gebruikt met de vergrotende trap.
  Онá умнéе меня́ – Zij is slimmer dan ik.

Bij de tweede naamval is de volgende grammaticaregel van belang:

De vierde naamval mannelijk enkelvoud is gelijk aan de tweede naamval mannelijk enkelvoud als het woord betrekking heeft op een levend wezen.

 • Я ви́жу медвéдя (m) – Ik zie een beer.

Ook moet worden gelet op de verbuiging van mannelijke woorden op -a. Deze worden verbogen als vrouwelijk zelfstandig naamwoord.

 • Я получи́л письмó от пáпы (gen.). – Ik heb een brief van papa ontvangen.
 • Они́ хорошó знáют пáпу (acc.). –  Zij kennen papa goed.

OEFENBOEK: hoofdstuk 4, oefening 4, 5 en 6

Datief – de derde naamval

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 17 jul 2012, en is gearchiveerd onder Naamvallen.

Tags

, , , ,