Hebben – niet hebben / niet zijn

Russische zinnen waarin het bezit van iets of de aanwezigheid van iets of iemand wordt benoemd hebben een specifieke structuur.

Hebben, bezitten

Bevestigende ‘er is’-zinnen hebben de structuur:

plaatsbepaling – есть – naamwoord in de 1e naamval

Bijvoorbeeld:

 • В Ýтрехте есть кинотеáтр? – Is er in Utrecht een bioscoop?
  – Да, в Ýтрехте есть кинотеáтр. – Ja, er is in Utrecht een bioscoop.
 • У тебя́ есть фотоаппарáт? – Heb je een fototoestel? (letterlijk: Bij jou is … ?)
  – Да, у меня́ есть фотоаппарáт. – Ja, ik heb een fototoestel.
  Of: – Да, есть. / – Есть.

De plaatsbepaling kan optreden in de vorm van een bijwoord (там – daar, здесь – hier etc.) of als een verbinding met een voorzetsel (в Ýтрехте). Bij personen wordt in het laatste geval altijd het voorzetsel у (+ 2e nv.) gebruikt (Y тебя́ есть … ?).

Niet hebben, niet bezitten

De structuur van ‘er is niet’-zinnen is:

plaatsbepaling – нет – naamwoord in de 2e naamval

Bijvoorbeeld:

 • В Ýтрехте есть кинотеáтр? – Is er in Utrecht een bioscoop?
  – Нет, в Ýтрехте нет кинотеáтрa. – Nee, in Utrecht is geen bioscoop.
 • У тебя́ есть фотоаппарáт? – Heb je een fototoestel?
  – Нет, у меня́ нет фотоаппарáта. – Nee, ik heb geen fototoestel.

Er is niet, er zijn niet

Er is/zijn niet wordt in het Russisch uitgedrukt door:

нет + 2e naamval

Bijvoorbeeld:

 • Aвтóбуса ещё нет – De bus is er nog niet.
 • Здесь никогó нет. – Er is hier niemand.

In de tegenwoordige tijd wordt in ontkennende zinnen het gezegde uitgedrukt door нет. Datgene wat wordt ontkend staat altijd in de 2e naamval.

Eсть

In bovenstaande voorbeelden wordt de vorm есть gebruikt om het bezit of de aanwezigheid van iets of iemand te benadrukken. Er zijn specifieke situaties denkbaar waar deze vorm juist dient te worden weggelaten. In het volgende blogbericht daarom meer over zinnen met есть of zonder есть.

OEFENBOEK: hoofdstuk 5, oefening 8

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 07 apr 2013, en is gearchiveerd onder Syntaxis.

Tags

, , ,