Het bepalend voornaamwoord весь

Bepalende voornaamwoorden geven het geheel van een verzameling aan of alle leden daarvan. Voorbeelden zijn весь, (al(le), hele), кáждый (elk), любóй (ieder) en вся́кий (ieder). De laatste drie voorbeelden worden verbogen als bijvoeglijk naamwoord, весь heeft een geheel eigen verbuiging. De betekenis van весь (alle) houdt in dat geen enkel deel van het bedoelde geheel of geen enkel lid van de bedoelde verzameling uitgezonderd is.

 naamval  mann.  vrw.  onz.  meerv.
 nom.  весь  вся  всё  все
 gen.  всегó  всeй  всегó  всех
 dat.  всемý  всей  всемý  всем
 acc.  1/2  всю  всё  1/2
 instr.  всем  всей  всем  всéми
 loc  всём  всей  всём  всех
 (vert.)  al(le), hele
  • De г  van всего wordt uitgesproken als [v].

Voor весь worden de voorzetsels в, к, о(б) en с verlengd tot во, ко, обо en со. Dus: во всех домáх of говорить обо всём.

One Comment

  1. Marjorie Hoefmans
    26 oktober 2017

    Het grappige is dat de voornaamwoorden die in de Russische grammatica ‘bepalend’ genoemd worden bijv. in het Nederlands ‘onbepaald vnw.’ heten. Ook in de Latijnse spraakkunst.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 08 aug 2014, en is gearchiveerd onder Voornaamwoorden.

Tags

, , , ,