Het bijwoord

Een bijwoord zegt iets over een werkwoord (de handeling), bijvoeglijk naamwoord of ander bijwoord. Veel bijwoorden zijn afgeleid van dezelfde stam als het bijvoeglijk naamwoord. Bijwoorden gaan uit op -o en worden niet verbogen. Vorming:

прекрáсн|ый –> прекрáсн|о

Он прекрáсно говори́т по-рýсски. – Hij spreekt goed Russisch.

Het laatste woord in deze zin, по-рýсски, is overigens ook een bijwoord. Het behoort tot de groep bijwoorden met voorvoegsel по- en achtervoegsel . Hierover meer bij een uitgebreidere behandeling van de bijwoorden.

Belangrijk om te vermelden is nog dat er zich één probleem kan voordoen bij het vormen van Russische bijwoorden: klemtoonverspringing.

  • Он плохóй актёр. – Hij is een slechte acteur.
  • Он плóхо игрáет. – Hij speelt slecht.
  • Какáя дорогáя кварти́ра! – Wat een dure woning!
  • Как дóрого стóит э́та кварти́ра! – Wat is die woning duur!

OEFENBOEK: hoofdstuk 12, oefening 4

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 07 okt 2012, en is gearchiveerd onder Bijwoorden.

Tags

, ,