Het wederkerend voornaamwoord себя

Het wederkerend voornaamwoord себя is erg populair in het Russisch. Het komt voor in allerlei uitdrukkingen waarin de wederkerende betekenis soms heel duidelijk, soms bijna niet terug te vinden is.

  • Ничегó себé друг! – Jij bent me ook een mooie vriend!
  • Дверь открывáется к себé/от себя́. – De deur gaat naar binnen/buiten (toe) open.
  • Ему бы́ло не по себé. – Hij voelde zich niet lekker/niet op zijn gemak.

In de zin geeft себя aan dat het bedoelde object dezelfde/hetzelfde is als het bedoelde onderwerp. Het voornaamwoord wordt dan ook vaak gebruikt in constructies die in het Nederlands een bezittelijk voornaamwoord krijgen.

  • Я рабóтаю у себя́ в кóмнате. – Ik werk op mijn kamer.

Verbuiging

Себя kan niet zelf in het onderwerp van de zin voorkomen en heeft daarom geen nominatiefvorm. De verbuiging van себя is hetzelfde als die van het persoonlijk voornaamwoord ты.

 naamval
 nominatief  – – –
 genitief  себя́
 datief  себé
 accusatief  себя́
 instrumentalis  собóй
 locatief  себé
 vertaling  zich

Het wederkerend voornaamwoord себя verwijst terug naar het onderwerp van de zin waarin het voorkomt. Het kan betrekking hebben op mannelijke, vrouwelijke, onzijdige of meervoudige objecten. Anders dan het Nederlandse zich(zelf) is er in het Russisch met себя slechts één vorm voor de 1e , 2e en 3e persoon enkel- en meervoud. Dus:

 я знáю себя́  – ik ken mezelf
 ты знáешь себя́  – jij kent jezelf
 он знáет себя́  – hij kent zichzelf
 она знáет себя́  – zij kent zichzelf
 мы знáем себя́  – wij kennen onszelf
 вы знáете себя́  – jullie kennen jezelf, u kent uzelf
 они знáют себя́  – zij kennen zichzelf.

Сам

Vaak wordt себя versterkt met het voornaamwoord сам (самá, самó, сáми – zelf)Сам heeft in alle verbogen vormen eindaccent.

  • Он дýмает тóлько о самóм себé! – Hij denkt alleen maar aan zichzelf!

OEFENBOEK: hoofdstuk 16, oefening 3

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 04 nov 2014, en is gearchiveerd onder Voornaamwoorden.

Tags

, , , ,