Kloktijden

Hoe laat?

Informeren naar de tijd kan op twee manieren:

 • Котóрый час? – Hoe laat is het?
 • Скóлько врéмени? – Hoe laat is het?

Mogelijke antwoorden op deze vragen zijn:

 • Сейчáс час / три часá / пять часóв. – Het is nu één uur / drie uur / vijf uur.
 • Сейчáс полпя́того / полови́на пя́того. – Het is nu half vijf.

Bij de tijdsaanduiding van hele uren wordt gebruik gemaakt van de constructie:

hoofdtelwoord + 2e naamval enkel- of meervoud van час. Behalve voor één uur.

Bij halve uren hanteert men:

пол-/полови́на + 2e naamval van het rangtelwoord.

Klokkijken

In het Russisch is de manier van het aflezen van kloktijden afhankelijk van de plaats van de grote wijzer.

kwartovernegen

 

 • пятнáдцать минýт деся́того – kwart over negen
  (Ook mogelijk is: чéтверть (kwart) деся́того)

 

tienvoorhalfnegen

 

 • двáдцать минýт девя́того. – tien voor half negen

 

 

Wanneer de grote wijzer in de rechterhelft van de klok staat, gebruikt men:

zoveel minuten van het komende/lopende uur’. Het komende/lopende uur drukt men uit door het rangtelwoord in de 2e naamval mannelijk enkelvoud. Het woord час is weggelaten.

vijfvoortwaalf

 

 • без пяти́ (минýт) двенáдцать – vijf voor twaalf

 

 

kwartvooreen

 

 • без чéтверти час – kwart voor één

 

 

tienoverhalfzeven

 

 • без двадцати́ (минýт) семь – tien over half zeven

 

 

Wanneer de grote wijzer in de linkerhelft van de klok staat, gebruikt men:

zonder zoveel minuten is het zoveel uur’. Dat zie er uit als: без + telwoord in de 2e naamval + het hoofdtelwoord van het komende uur.

Op welk tijdstip?

Voor het vragen naar wanneer of op welk tijdstip een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Во скóлько? – Hoe laat?
 • В котóром часý? – Hoe laat?
 • Когдá? – Wanneer?
 • Во скóлько прихóдит такси́? – Hoe laat komt de taxi?
 • – Такси прихóдит в три часá / в полпя́того / в чéтверть деся́того.
  De taxi komt om drie uur / om half vijf / om kwart over negen.

Wanneer de grote wijzer in de rechterhelft van de klok staat (en op ‘heel’ en ‘half’), gebruikt men bij de verwijzing naar een bepaald tijdstip het voorzetsel в + 4e naamval.

 • Егó самолёт прилетáет без двадцати́ два / без пяти́ час.
  Zijn vliegtuig land om tien over half twee / om vijf voor één.

Wanneer de grote wijzer in de linkerhelft van de klok staat, gebruikt men bij de verwijzing naar een bepaald tijdstip geen voorzetselconstructie.

OEFENBOEK: hoofdstuk 14, oefening 1; hoofdstuk 21, oefening 6

Klik op telwoorden of rangtelwoorden voor een overzicht.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 07 jan 2013, en is gearchiveerd onder Woord en getal.

Tags

, , , , ,