Rangtelwoorden

De Russische rangtelwoorden worden verbogen als bijvoeglijke naamwoorden. Rangtelwoorden boven de twintig die op een eenheid uitgaan bestaan altijd uit twee delen: een hoofdtelwoord en een rangtelwoord.

  • 21e – двáдцать пéрвый
  • 54e – пятьдеся́т четвёртый
  • 88e – вóсемьдесят восьмóй

1e – 100e

 hoofdtelwoord  rangtelwoord
 1  оди́́н  пéрвый
 2  два  вторóй
 3  три  трéтий (трéтья, трéтье)
 4  четы́ре  четвёртый
 5  пять  пя́тый
 6  шесть  шестóй
 7  семь  седьмóй
 8  вóсемь  восьмóй
 9  дéвять  девя́тый
 10  дéсять  деся́тый
 11  оди́́ннадцать  оди́́ннадцатый
 12  двенáдцать  двенáдцатый
 13  тринáдцать  тринáдцатый
 14  четы́рнадцать  четы́рнадцатый
 15  пятнáдцать  пятнáдцатый
 16  шестнáдцать  шестнáдцатый
 17  семнáдцать  семнáдцатый
 18  восемнáдцать  восемнáдцатый
 19  девятнáдцать  девятнáдцатый
 20  двáдцать  двадцáтый
 30  три́́дцать  тридцáтый
 40  сóрок  сороковóй
 50  пятьдеся́т  пятидеся́тый
 60  шестьдеся́т  шестидеся́тый
 70  сéмьдесят  семидеся́тый
 80  вóсемьдесят  восьмидеся́тый
 90  девянóсто  девянóстый
 100  сто  сóтый

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: трéтий krijgt in alle vormen, behalve in de 1e naamval mannelijk, het zachte teken in de uitgang. Dus: трéтий – трéтьего – трéтьему (1e, 2e en 3e naamval mannelijk/onzijdig enkelvoud) en трéтьей – трéтьей – трéтью (2e, 3e en 4e naamval vrouwelijk enkelvoud).

OEFENBOEK:  hoofdstuk 10, oefening 4 en 5

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 19 jul 2012, en is gearchiveerd onder Woord en getal.

Tags

, ,