Posts Tagged "voornaamwoord"

Check out all of the posts tagged with "voornaamwoord".

Het wederkerend voornaamwoord себя verwijst terug naar het onderwerp van de zin waarin het voorkomt. Het wordt vaak gebruikt in constructies die in het Nederlands een bezittelijk voornaamwoord krijgen. Het voornaamwoord сам versterkt себя.

Het wederkerend voornaamwoord себя

Het wederkerend voornaamwoord себя verwijst terug naar het onderwerp van de zin waarin het voorkomt. Het wordt vaak gebruikt in constructies die in het Nederlands een bezittelijk voornaamwoord krijgen. Het voornaamwoord сам versterkt себя.

Lees verder →
nov, 04
Bepalende voornaamwoorden geven het geheel van een verzameling aan of alle leden daarvan. Voorbeelden zijn весь, (al(le), hele), каждый (elk), любой (ieder) en всякий (ieder). Весь heeft een geheel eigen verbuiging.

Het bepalend voornaamwoord весь

Bepalende voornaamwoorden geven het geheel van een verzameling aan of alle leden daarvan. Voorbeelden zijn весь, (al(le), hele), каждый (elk), любой (ieder) en всякий (ieder). Весь heeft een geheel eigen verbuiging.

Lees verder →
aug, 08
Het betrekkelijk voornaamwoord komt voor in samengestelde zinnen. Het leidt altijd de bijzin in en verwijst naar objecten die in de hoofdzin zijn te vinden. Который is een van de mogelijke betrekkelijke voornaamwoorden in het Russisch.

Het betrekkelijk voornaamwoord который

Het betrekkelijk voornaamwoord komt voor in samengestelde zinnen. Het leidt altijd de bijzin in en verwijst naar objecten die in de hoofdzin zijn te vinden. Который is een van de mogelijke betrekkelijke voornaamwoorden in het Russisch.

Lees verder →
aug, 13
Het aanwijzend voornaamwoord richt zich in geslacht, getal en naamval naar het woord waar het bij hoort. De verbuiging komt vrijwel overeen met de harde verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord.

Het aanwijzend voornaamwoord этот

Het aanwijzend voornaamwoord richt zich in geslacht, getal en naamval naar het woord waar het bij hoort. De verbuiging komt vrijwel overeen met de harde verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord.

Lees verder →
jan, 15
Wanneer een spreker een ontkennend voornaamwoord gebruikt, dan ontkent deze het bestaan van een persoon, object, gebeuren of eigenschap.

Het ontkennend voornaamwoord никто en ничто

Wanneer een spreker een ontkennend voornaamwoord gebruikt, dan ontkent deze het bestaan van een persoon, object, gebeuren of eigenschap.

Lees verder →
jan, 11
Wanneer een spreker een vragend voornaamwoord gebruikt, dan wil deze de identiteit van een persoon, object of gebeuren weten.

Het vragend voornaamwoord кто en что

Wanneer een spreker een vragend voornaamwoord gebruikt, dan wil deze de identiteit van een persoon, object of gebeuren weten.

Lees verder →
jan, 11
Het persoonlijk voornaamwoord komt voor in de eerste, tweede en derde persoon enkel- en meervoud (ik, jij, hij, zij, het, wij, zij, hen). Het kan verwijzen naar mensen, dieren, objecten of verschijnselen.

Het persoonlijk voornaamwoord

Het persoonlijk voornaamwoord komt voor in de eerste, tweede en derde persoon enkel- en meervoud (ik, jij, hij, zij, het, wij, zij, hen). Het kan verwijzen naar mensen, dieren, objecten of verschijnselen.

Lees verder →
jan, 10

Navigatie

Klik op volgende/vorige voor meer berichten in deze categorie.