Telwoorden

In het Russisch heeft het telwoord 1 een mannelijke, vrouwelijke en onzijdige variant en congrueert daarom met het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Grammaticaal gezien is het telwoord 1, один in het Russisch, geen telwoord. Het wordt min of meer beschouwd als bijvoeglijk naamwoord.

 • оди́н велосипéд (fiets)
 • однá бáбушка (oma)
 • однó кинó (bioscoop)

Het telwoord 2 heeft twee vormen. Voor mannelijke en onzijdige zelfstandige naamwoorden staat два, voor vrouwelijke две.

 • два вокзáла (treinstation)
 • две штýки (stuk)
 • два винá (wijn)

Hierboven is te zien dat het zelfstandig naamwoord na het telwoord 1  in de eerste naamval staat en dat het telwoord 2 de tweede naamval enkelvoud regeert. Dit laatste geldt ook voor три (3) en четыре (4).

 • три останóвки (bus-/tramhalte)
 • четы́ре ананáса (ananas)

Na alle overige telwoorden volgt de tweede naamval meervoud.

 • пять роз (vijf rozen)
 • семнáдцать грáдусов (zeventien graden)

Bij samengestelde telwoorden kijken we naar het tweede deel van de samenstelling om te beslissen welke naamval er gehanteerd moet worden.

 • двáдцать однá кни́га (tweeëntwintig boeken)
 • двáдцать четы́ре грáдуса (vierentwintig graden)
 • сóрок вóсемь я́блок (achtenveertig appels)

0 – 100

0 ноль/нуль
1 оди́н 11 оди́ннадцать
2 два 12 двенáдцать
3 три 13  тринáдцать 30 три́дцать
4 четы́ре 14 четы́рнадцать 40 сóрок
5 пять 15 пятнáдцать 50 пятьдеся́т
6 шесть 16 шестнáдцать 60 шестьдеся́т
7 семь 17 семнáдцать 70 сéмьдесят
8 вóсемь 18 восемнáдцать 80 вóсемьдесят
9 дéвять 19 девятнáдцать 90 девянóсто
10 дéсять 20 двáдцать 100 сто

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 – 1000

200 двéсти
300 три́ста
400 четы́реста
500 пятьсóт
600 шестьсóт
700 семьсóт
800 восемьсóт
900 девятьсóт
1000 ты́сяча (v)

OEFENBOEK: hoofdstuk 4, oefening 6; hoofdstuk 9, oefening 6; hoofdstuk 10, oefening 4 en 5

> Rangtelwoorden

2 Comments

 1. Bé Steenman
  16 oktober 2018

  dag beste Harmen Dijkhuizen
  ondanks veel zoeken op internet, kan ik de grammatica regels niet vinden voor het vermelden van jaartallen. wat ik tegenkom zijn de volgende vormen:
  в 1911 году
  в 1870-ом году
  в марте 1870-го года
  1935-го по 1991-й год
  kunt u me verwijzen naar uitleg op uw eigen site of naar een link?
  hartelijk dank voor uw aandacht en mijn complimenten voor uw super goede website.

 2. Harmen Dijkhuizen
  2 februari 2019

  Beste Bé, dank voor je bericht. Ik heb hier wat staan over tijdsbepalingen: http://www.russischegrammatica.nl/tijdsbepalingen/

  ‘ In + jaartal’ wordt uitgedrukt door в +6e naamval: в тысяча девятьсот двадцать восьмом году (in 1928), waarbij alleen het laatste bestanddeel van het jaartal wordt verbogen. Hier is dat het rangtelwoord ‘achtste’ восьмой (1e nv.) –> восьмом (6e nv.). De vorm году is een bijzondere zesde naamvalsvorm uitgaand op -y in plaats van -e.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 19 jul 2012, en is gearchiveerd onder Woord en getal.

Tags

, , ,