Voorzetsels van plaats en richting

Bij het aangeven van plaats of richting gelden in het Russisch vaste combinaties van voorzetsels. Bij de locatief zijn twee van de betreffende voorzetsels, в en на, al eens besproken.

De preposities waar het om gaat zijn:

 • в + 6e nv. – in
 •    на + 6e nv. – op
 •    у + 2е nv. – bij
 • в + 4e nv. – naar
 •    на + 4e nv. – naar
 •    к + 3е nv. – naar, naartoe
 • из + 2е nv. – uit
 •    с + 2е nv. – vanvanaf
 •    от + 2е nv. – van

Met vaste combinaties van voorzetsels wordt bedoeld dat wanneer bijvoorbeeld где (waar) wordt uitgedrukt door у, кудá (waarheen) wordt uitgedrukt door к en откýда (waarvandaan) door от. Het schema geeft de vaste combinaties en voorbeeldzinnen:

 • где?
 • кудá?
 • откýда?
 • в + 6e nv.
 • на + 6e nv.
 • у + 2е nv.
 • в + 4e nv.
 • на + 4e nv.
 • к + 3е nv.
 • из + 2е nv.
 • с + 2е nv.
 • от + 2е nv.
 • Где вáша сестрá?
 • Онá в теáтре.
 • Кудá онá идёт?
 • Онá идёт в теáтр.
 • Откýда онá идёт?
 • Онá идёт из теáтра.
 • Где ваш сын?
 • Он на ýлице.
 • Кудá он идёт?
 • Он идёт на ýлицу.
 • Откýда он идёт?
 • Он идёт с ýлицы.
 • Где вáша женá?
 • Онá у подрýги.
 • Кудá онá идёт?
 • Онá идёт к подрýге.
 • Откýда онá идёт?
 • Онá идёт от подрýги.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 14 jan 2013, en is gearchiveerd onder Voorzetsels.

Tags

, , , , , ,