Het vragend voornaamwoord кто en что

Wanneer een spreker een vragend voornaamwoord gebruikt dan wil deze de identiteit van een persoon, object of gebeurtenis weten. Ook kan de spreker informatie willen over een eigenschap van een persoon, object of gebeuren. In dit blogbericht gaat het over de zelfstandige vragende voornaamwoorden кто (wie) en что (wat).

 naamval  wie  wat
 nominatief  кто  что
 genitief  когó  чегó
 datief  комý  чемý
 accusatief  когó  что
 instrumentalis  кем  чем
 locatief  ком  чём
  • De г in когó en чегó wordt uitgesproken als [v].

Met кто vraagt men naar mens en (huis)dier, что gebruikt men voor objecten, gebeurtenissen en overige dieren.

Als кто het onderwerp van de zin is, dan staat het gezegde in het (mannelijk) enkelvoud. Dit is zelfs het geval wanneer er duidelijk sprake is van een vrouw of van meerdere mensen.

  • Кто пришёл? (vt. mnl. ev.) Áнна? – Wie is er gekomen? Anna?
  • Кто пришёл? Вáня и Áнна? – Wie zijn er gekomen? Vanja en Anna?

In een paar gevallen wordt кто in het Nederlands vertaald als wat. Het gebeurt bij het vragen naar iemands beroep en bij de vraag of een pasgeboren baby een jongen of meisje is.

  • Кто вы по специáльности? – Wat bent u van uw beroep? (Wat is uw beroep?)
  • Кто роди́лся? – Wat is het, een jongen of meisje?

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 11 jan 2013, en is gearchiveerd onder Voornaamwoorden.

Tags

, , , , ,