Zelfstandig naamwoord van de 3e verbuiging

Bij de bespreking van het zelfstandig naamwoord zijn ook de drie verschillende verbuigingsklassen toegelicht. Dit blogbericht bespreekt het zelfstandig naamwoord van de 3e verbuiging. Tot deze declinatieklasse behoren de vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op het zachte teken, zoals тетрáдь (schrift), ночь (nacht) en любóвь (liefde). Zelfstandige naamwoorden op het zachte teken kunnen overigens ook mannelijk zijn, die verbuiging kennen we al: рубль.

Verbuiging

 nv.  ev.  mv.
 nom.  пло́щадь  пло́щади
 gen.  пло́щади  площаде́й
 dat.  пло́щади  площадя́м
 acc.  пло́щадь  пло́щади
 instr.  пло́щадью  площадя́ми
 loc.  пло́щади  площадя́х

Merk op dat er  in het enkelvoud drie soorten uitgangen zijn. De eerste en de vierde naamval komen overeen, de tweede, derde en zesde naamval kennen dezelfde uitgang en de vijfde naamval staat op zichzelf. Dit patroon zullen we nog vaker gaan tegenkomen.

Mannelijk of vrouwelijk?

Aan een zelfstandig naamwoord dat eindigt op het zachte teken is niet te zien of het mannelijk of vrouwelijk is. Enig houvast bieden de woorden die eindigen op een ruisklank + -ь, deze zijn vrouwelijk: ночь (nacht) of мышь (muis). Maar корóль (koning) is mannelijk en соль (zout) is vrouwelijk. Bij zelfstandige naamwoorden die eindigen op een andere, willekeurige medeklinker gevolgd door het zachte teken moet de context dus uitsluitsel geven over het woordgeslacht.

Geef een reactie

Informatie

Dit artikel is geschreven op 02 aug 2012, en is gearchiveerd onder Zelfstandig naamwoord.

Tags

, , ,